dijous, 24 de maig de 2012

Cancuni es un lloc on he après a comportar-me d'un altre manera,

on he après moltes cosses. Professors que mai m'imaginava que 

els tindria. 

He après a saber perdre un partit de futbol. 


Yaguba S. Real G